Top 5 Funding Scams na Yumanig sa Pilipinas | Chinkee Tan

Top 5 Funding Scams na Yumanig sa Pilipinas | Chinkee Tan

Para sa mga taong nais makaiwas sa mga investment scams,this video is for you! Dahil sa bidyong ito ay tatalakayin natin and limang investment scams na yumanig sa Pilipinas! Kaya…